Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Bể xử lý sinh học hiếu khí MBBR

Bể Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

Tổng quan MBBR:

Bể MBBR vận hành đơn giản, áp dụng ở tải trọng cao nên yêu cầu thể tích và diện tích bể nhỏ hơn công nghệ bùn hoạt tính truyền thống.

Bể MBBR chứa các vòng vật liệu tiếp xúc bằng nhựa PVC di chuyển bên trong bể do lực đẩy nổi của không khí cung cấp. Các vòng vật liệu tiếp xúc giúp tăng tải trọng vận hành do tăng mật độ vi sinh vật trong bể. Ngoài ra, vật liệu tiếp xúc làm tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh vật và nước thải. Bể MBBR cũng có khả năng thích ứng với sự dao động về thành phần nước thải.

Vat lieu tiep xuc

Hình: Dây chuyền công nghệ bể MBBR và Vật liệu tiếp xúc trong bể

Các ưu điểm của MBBR:

  • Có kích thước nhỏ gọn hơn quá trình bùn hoạt tính thông thường;
  • Dễ dàng nâng cấp bằng cách thay đổi khối lượng vật liệu tiếp xúc;
  • Có khả năng chịu được sự thay đổi thành phần nước thải và tải trọng áp dụng;
  • Không quá phụ thuộc vào tỉ lệ F/M và hàm lượng MLSS trong bể.

Hình: Bề mặt bể MBBR ứng dụng trong Trạm XLNT Cty Thuốc Lá Sài Gòn

Bể MBBR là lựa chọn tuyệt vời để xử lý nước thải chứa hàm lượng chất hữu cơ cao và thay đổi nhiều vào các giờ trong ngày.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG