Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
ĐTM TT Y Tế Dự Phòng Q. Tân Phú

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN TÂN PHÚ”

Trung Tâm Y tế Dự Phòng quận Tân Phú sẽ được xây mới trong thời gian tới

Tên dự án: Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú

Quy mô dự án: 1.400,5 m2

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Tân Phú, TP HCM.

Địa chỉ: 70A, Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP HCM.

Thời gian thực hiện: từ tháng 04/2014 đến hết tháng 06/2014.

Kết quả đạt được:

–         1 quyển Báo cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường của dự án “Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú” đã được phê duyệt của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh.

–    1 quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường của dự án “Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú” do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh cấp.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG