Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Xử lý nước mặt

Xử lý nước cấp dùng nước mặt như nước sông, hồ, suối, kênh…

Xử lý nước mặt chủ yếu làm trong, giảm hàm lượng cặn lơ lửng (SS), khử màu, khử trùng.


 

Phương pháp xử lý

Có nhiều phương pháp để xử lý nước mặt, lựa chọn phương pháp xử lý phụ thuộc vào: nhu cầu cấp nước, tiêu chuẩn dùng nước, đặc điểm của nguồn nước mặt, các điều kiện tự nhiên, các điều kiện kinh tế xã hội,…

–          Xử lý cơ học: hồ chứa và lắng sơ bộ, song chắn rác, lưới chắn rác, bể lắng, bể lọc.

–          Xử lý hóa học: dùng phèn làm chất keo tụ, dùng vôi để kiềm hóa nước, cho clo vào nước để khử trùng.

Công ty Sài Gòn Xanh với dịch vụ lấy mẫu nước kiểm tra thử nghiệm, sau đó mới tư vấn, thiết kế và thi công lắp đặt thiết bị theo yêu cầu. Áp dụng công nghệ xử lý hiện đại của thế giới nên chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn theo Qui Chuẩn ViệtNam 02:2009 của Bộ Y Tế về chất lượng nước dùng trong sinh hoạt.

Sơ đồ công nghệ điển hình xử lý nước mặt:

Ưu điểm

–          Có trữ lượng lớn, dễ khai thác;

–          Độ cứng và hàm lượng các ion kim loại hòa tan trong nước nhỏ;

–          Chi phí xử lý thấp.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG