Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường, Công Ty TNHH Môi Trường và Xây dựng Sài Gòn Xanh đã và đang thực hiện rất nhiều Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các Công ty như: Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, Công ty TNHH LTP Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ Phẩm Gia bảo, Trường Mầm non Sơn Kỳ, Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, Công ty TNHH Khách Sạn Kim Vân, …

Chúng tôi tự tin hoàn toàn có đủ năng lực để thực hiện công việc liên quan đến tư vấn môi trường theo nhu cầu của bạn.

Theo luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thì kể từ ngày 1/1/2015, Cam kết bảo vệ môi trường sẽ được thay thế thành Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để thực hiện việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, các chủ đầu tư phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, làm kế hoạch bảo vệ môi trường như thế nào là đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật luôn là vấn đề mà các Doanh nghiệp quan tâm.

1. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP;

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP;

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường

– Không triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết;

– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

– Thay đổi quy mô, quy trình sản xuất.

3. Hồ sơ cần cung cấp để thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường

Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thuyết minh dự án đầu tư: Loại hình hoạt động, quy mô, công suất, danh mục máy móc,…

Các bản vẽ kỹ thuật của dự án.

4. Cơ quan tiếp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường  

– Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

5. Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường  

Khảo sát hiện trạng dự án, các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh;

Đánh giá tác động của nguồn ô nhiễm, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm;

Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;

Hoàn thiện chỉnh sửa Kế hoạch bảo vệ môi trường;

Trình nộp báo cáo lên cơ quan thụ lý.

6. Thời gian lập và nộp kế hoạch bảo vệ môi trường  

Thời gian thực hiện dự kiến 30 – 45 ngày làm việc.

Trên đây là bài phân tích của Công ty TNHH MT&XD Sài Gòn Xanh về Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định mới nhất. Khi Qúy khách hàng hợp tác với Sài Gòn Xanh trong việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường, thì đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện mọi giai đoạn lập hồ sơ kế hoạch này từ A->Z.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề về hồ sơ môi trường, quan trắc môi trường, thiết kế thi công khác, vui lòng liên hệ: Hotline: 0906 418 954 để được tư vấn – hỗ trợ! Sài Gòn Xanh sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG