Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp

Sài Gòn Xanh cung cấp giải pháp xử lý nước thải công nghiệp phù hợp với từng khách hàng, tính chất nước thải khác nhau, đảm bảo hiệu quả xử lý.

Đọc tiếp
Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

Xử lý nước thải sinh hoạt là giải pháp bền vững để loại bỏ các thành phần có hại trong nước thải trước khi được đưa ra môi trường tự nhiên.

Đọc tiếp
Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là một trong các nhiệm vụ cơ bản và quan trọng trong công tác bảo vệ…

Đọc tiếp

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG