Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Vật tư – thiết bị

Công ty Sài Gòn Xanh kinh doanh các thiết bị chuyên ngành nước, nước thải, thiết bị xử lý môi trường, vật liệu chuyên ngành môi trường như Màng lọc MBR, máy đo COD online, vật liệu tiếp xúc (giá thể sinh học), thiết bị lược rác tinh, máy ép bùn, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)…

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG