Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải Công ty CP In Khuyến học Phía Nam

 

 Trạm xử lý nước thải Công ty CP In Khuyến học Phía Nam

Công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt và mực in

Công suất Trạm XLNT:  5m³/ngày

Tính chất nước thải đầu vào

STT

Thông số

Đơn vị

Nồng độ vào

1.

pH

6 – 7

2.

COD

mg/l

350

3.

BOD5

mg/l

250

4.

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

200

5.

Amoni (tính theo nitơ)

mg/l

35

6.

Tổng Nitơ

mg/l

40

7.

Tổng Coliforms

MPN/100ml

9 x 105

Trạm xử lý nước thải được áp dụng công nghệ màng vi lọc đặt trong bể MBR để xử lý. Là công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất hiện nay, được kết hợp từ 3 công đoạn: bể sinh học hiếu khí, bể lắng và bể lọc.

Qui trình công nghệ của trạm xử lý nước thải công suất 5m³/ngày như sau:

Nước thải SX và nước thải SH → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể sinh học MBR → Khử trùng bằng tia UV → Ra nguồn tiếp nhận.

 

Chất lượng nước sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT, được Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận Tân Phú – TP. HCM xác nhận.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG