Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Lấy mẫu hiện trường

Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Sài Gòn Xanh có dịch vụ hỗ trợ khách hàng lấy các loại mẫu nước thải, nước cấp, nước mặt, khí thải tại nguồn và không khí xung quanh bằng các thiết bị chuyên dụng để lấy mẫu tại hiện trường.

Chi phí lấy mẫu và vận chuyển mẫu sẽ được tính dựa trên khoảng cách tại các địa điểm lấy mẫu.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG