Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Máy khuấy trộn chìm (Submersible mixer)
Máy khuấy trộn chìm ứng dụng khuấy trộn trong các bể thiếu khí (Anoxic), Mương Oxy hóa (OD), bể sinh học kỵ khí hoặc hiếu khí khuấy trộn hoàn toàn, bể biogas hay bể điều hòa trong các nhà máy xử lý nước thải.

 

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG