Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải sản xuất Bún – Vinh Thạnh

 

Trạm xử lý nước thải Bún – Vinh Thạnh tại nhà xưởng Hẻm 220 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM do Công ty Sài Gòn Xanh thiết kế với công suất 15m3/ngày được xây dựng và lắp đặt các thiết bị tiên tiến, hiện đại kết hợp cùng công nghệ xử lý sinh học kỵ khí và công nghệ màng sinh học MBR giúp hệ thống hoạt động ổn định lâu dài, tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành hệ thống. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

Công nghệ chi tiết của trạm xử lý nước thải như sau:

Nước thải → Bể điều hòa → Bể kỵ khí → Bể hiếu khí → Bể MBR → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận.

Việc đầu tư Hệ thống xử lý nước thải góp phần bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm cho khu vực xung quanh và đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG