Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Lập Báo cáo Giám sát Môi trường định kỳ

Công ty Sài Gòn Xanh chuyên thực hiện lập “Báo cáo giám sát môi trường định kỳ” cho các cơ sở, công ty, nhà máy, phòng khám đa khoa, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng…Với đội ngũ tư vấn là những kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ môi trường nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện tư vấn hồ sơ về môi trường sẽ đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

1. Đối tượng lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

– Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

– Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

3 tháng/lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập báo cáo;

6 tháng/lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương) phải lập báo cáo.

2. Các bước lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm;

Đánh giá chất lượng môi trường;

Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm;

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố;

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

3. Hồ sơ thực hiện báo cáo giám sát gồm:

Giấy xác nhận bản Cam kết bảo vệ môi trường hay Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường;

Giấy phép đăng ký kinh doanh;

Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại (nếu có phát sinh chất thải nguy hại);

Chứng từ thu gom chất thải nguy hại;

Hợp đồng thu gom chất thải rắn;

Sơ đồ mặt bằng tổng thể;

Hóa đơn điện, nước, rác trong các tháng.

4. Thời hạn nộp báo cáo giám sát:

6 tháng đầu năm: trước 15/07 hằng năm;

6 tháng cuối năm: trước 15/01 năm sau.

5. Nơi nộp báo cáo giám sát:

Tùy thuộc vào cấp độ quản lý, báo cáo được nộp tại các cơ quan quản lý sau:

Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở;

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận/Huyện nơi đặt cơ sở;

Cơ quan chức năng khác (theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG