Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Lập báo báo cáo ĐTM – Đề án – Cam kết

Công ty Sài Gòn Xanh chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn sau:

 a)     Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

Áp dụng cho tất  cả các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, khu dân cư, đô thị, các khu trung tâm thương mại,… chưa đi vào hoạt động thuộc danh mục phải thực hiện ĐTM theo nghị định số 21 thông tư 05. ĐTM được lập trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

b)     Lập báo cáo Cam kết Bảo vệ môi trường:

Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng  chưa đi vào hoạt động.

c)     Lập đề án Bảo vệ môi trường:

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG