Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Đánh giá hiện trạng môi trường TP Tây Ninh
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ TÂY NINH NĂM 2013

Thành phố (TP) Tây Ninh là một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh Tây Ninh với 07 phường và 03 xã. Thời gian qua do tốc độ đô thị hóa TP Tây Ninh rất nhanh trong khi đó các biện pháp bảo vệ môi trường phát triển chưa đồng bộ và chưa theo kịp quá trình đô thị hóa. Sự tồn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm đan xen trong địa bàn dân cư, kéo theo đó là nhiều vấn đề môi trường liên quan đến sản xuất công nghiệp. Nhận thức được điều này UBND TP Tây Ninh chỉ đạo và yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn Xanh tiến hành thực hiện “Đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Tây Ninh năm 2013”.

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1) Thu thập, xử lý và biên hội các tài liệu, số liệu đã có liên quan đến tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố;

2) Tiến hành lấy mẫu đánh giá hiện trạng môi trường toàn thành phố:

–      Lấy mẫu và phân tích nước thải đô thị và công nghiệp: 10 mẫu (9 chỉ tiêu);

–      Lấy mẫu và phân tích nước mặt : 10 mẫu (19 chỉ tiêu);

–      Lấy mẫu và phân tích nước ngầm: 10 mẫu (20 chỉ tiêu);

–      Lấy mẫu và phân tích mẫu không khí xung quanh: 10 mẫu (8 chỉ tiêu).

3) Lập phiếu điều tra và thực hiện điều tra:

–      Điều tra thông tin tình hình hoạt động bảo vệ môi trường tại phường/xã: 10 phường/xã;

–      Điều tra các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thị xã: 20 cơ sở sản xuất kinh doanh.

4) Lập báo cáo đánh giá.

Hình: Bản đồ lấy mẫu phân tích nước ngầm

Hình: Bản đồ lấy mẫu phân tích nước mặt

Hình: Bản đồ lấy mẫu phân tích chất lượng không khí

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại địa bàn thị xã Tây Ninh chưa bị ô nhiễm bởi các chất khí SO2, NO2, CO…;

2) Môi trường không khí có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó đáng quan tâm nhất là hoạt động của các hộ chăn nuôi heo và các cơ sở chế biến tinh bột mì;

3) Chất lượng nước mặt khu vực nhìn chung đã bị ô nhiễm, đa số các vị trí lấy mẫu đều có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép;

4) Nước ngầm trên địa bàn TP Tây Ninh nhìn chung là không đạt tiêu chuẩn cho phép sinh hoạt và ăn uống đối với thông số pH, Coliform và E.Coli. Một số điểm quan trắc còn bị nhiễm bẩn bởi nitrate với các mức độ khác nhau;

5) Việc thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế tại từng địa bàn cũng như yêu cầu về vệ sinh môi trường. Biện pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay là đổ đống tự nhiên tại các bãi rác hở, gây ra ô nhiễm môi trường.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG