Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Giới thiệu

Công ty TNHH Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn Xanh (SAIGONGREEN E&C CO.,LTD) là Công ty chuyên ngành về công nghiệp bảo vệ môi trường. Với đội ngũ cán bộ nhiều năm kinh nghiệm, công ty đã tư vấn, phân tích thí nghiệm, thiết kế, thẩm kế, thi công, bảo trì, cải tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước thải, khí thải, rác thải. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện các đề tài, dự án, các dịch vụ tư vấn môi trường.


– Mục tiêu
Sài Gòn Xanh trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp bảo vệ môi trường.

– Tầm Nhìn
   Công ty Sài Gòn Xanh có thể sáng tạo và cập nhật ứng dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới về bảo vệ môi trường, từ đó áp dụng một cách linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đối tác, từng địa phương nhằm “Gìn giữ Môi trường mãi Xanh”.

– Sứ Mệnh
Với khách hàng, đối tác
Lợi ích của khách hàng thông qua việc lựa chọn và áp dụng công nghệ phù hợp nhằm bảo vệ môi trường là kim chỉ nam trong mọi hoạt động mà chúng tôi hướng tới. Mang lại sự hiệu quả và chất lượng cao trong công tác bảo vệ môi trường là định hướng quan trọng để chúng tôi tồn tại và phát triển. Lắng nghe và chia sẻ để đặt sự hài lòng và tin tưởng của đối tác, khách hàng là nhiệm vụ của Công ty Sài Gòn Xanh.

Với các thành viên Công ty
   Không ngừng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn, mang đậm nét văn hóa chung của cả công ty; tạo cơ hội nâng cao nghiệp vụ và phát triển sự nghiệp cho mọi thành viên.

Với cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên
   Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên thông qua những chương trình chung tay bảo vệ môi trường. Tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty Sài Gòn Xanh đã, đang và sẽ tài trợ học bổng cho các sinh viên ngành môi trường nghèo hiếu học và các dự án nghiên cứu, hội thảo về bảo vệ môi trường.

– Logo (đã được đăng ký độc quyền)

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG