Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Quan trắc chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

 

QUAN TRẮC Ô NHIỄM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAU RỬA KÊNH NHIÊU LỘC − THỊ NGHÈ NĂM 2015

Nhằm góp phần ngăn chặn các nguy cơ suy thoái tài nguyên thiên nhiên, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, cải thiện và bảo vệ môi trường trên địa bàn, Trung Tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước Thành Phố  kết hợp cùng Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Sài Gòn Xanh tiến hành thực hiện dự án: “Quan trắc ô nhiễm và đánh giá khả năng thau rửa kênh Nhiêu Lộc − Thị Nghè năm 2015”.

Mục tiêu của dự án:

Hạng mục: Quan trắc ô nhiễm và đánh giá khả năng thau rửa kênh Nhiêu Lộc − Thị Nghè năm 2015 được yêu cầu tư vấn thực hiện với các hạng mục sau đây:

–  Tổng quan dự án cải thiện môi trường nước lưu vực Nhiêu Lộc − Thị Nghè;

–  Lấy mẫu, phân tích, đánh giá nồng độ ô nhiễm nước tại các vị trí trên lưu vực khảo sát;

–  Báo cáo chuyên đề để đánh giá hiện trạng, khả năng thau rửa kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng như mức độ ảnh hưởng đối với chất lượng nước sông Sài Gòn sau khi trạm bơm đi vào hoạt động;

– Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực tuyến cống thu gom về nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc − Thị Nghè, làm cơ sở để xác định tải trọng chất bẩn, thiết kế công suất vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc − Thị Nghè trong tương lai;

– Báo cáo tổng kết chương trình: nghiên cứu đề xuất giải pháp, phương án vận hành tuyến cống bao cũng như trạm bơm đạt hiệu quả nhất.

 

Nội dung tham gia dự án:

Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh kết hợp cùng nhóm cán bộ dự án thực hiện lấy mẫu quan trắc và phân tích nhằm phục vụ công tác đánh giá hiện trạng môi trường của dự án. Công việc lấy và phân tích cụ thể như sau:

– Bảng thống kê kết quả thí nghiệm mẫu nước nước dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và Quận 2 tháng 5, 6, 7 và tháng 8 năm 2015.

– Kết quả phân tích mẫu nước: Nhiệt độ, oxy hòa tan(DO), pH, Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5), Nhu cầu ôxy hóa học (COD), Chất rắn lơ lửng (TSS), N-NH4+(Amoni tính theo nitơ), Phosphate( P-PO43-), Coliform.

– Vị trí lấy mẫu và phân tích: Tại 08 vị trí (Hiệp Nhất Út Tịch; Cầu Công Lý; trạm bơm Nhiêu Lộc Thị Nghè; cửa xả; cách cửa xả 300m về phía hạ nguồn; Cầu Kỳ Hà 2,Phường Thảo Điền, Quận 2; Kênh nhỏ đổ ra sông Giồng Ông Tố, Phường An Phú, Quận 2; Kênh nhỏ gần trường Quốc tế Sài Gòn Star, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

Sản phẩm:

– Báo cáo chuyên đề về đánh giá hiện trạng, khả năng thau rửa Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cũng như mức độ ảnh hưởng đối với chất lượng nước sông Sài Gòn sau khi trạm bơm hoạt động.

– Báo cáo chuyên đề về đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực tuyến cống thu gom về nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè trong tương lai.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG