Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Quan trắc các cơ sở SX gỗ phường Hiệp Ninh
QUAN TRẮC ĐÁNH GIÁ 15 CƠ SỞ GỖ PHƯỜNG HIỆP NINH, TP. TÂY NINH

Thời gian vừa qua các hoạt động công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh gây ảnh hưởng đến vấn đề môi trường khu vực, ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư trên địa bàn phường Hiệp Ninh.

Xuất phát từ các lý do nêu trên, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Tây Ninh kết hợp cùng Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh đã xúc tiến triển khai nhiệm vụ “Đánh giá phân loại 15 cơ sở sản xuất gỗ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1) Thu thập, xử lý và biên hội các tài liệu, số liệu đã có liên quan đến các cơ sở gỗ trên địa bàn phường Hiệp Ninh;

2) Điều tra khảo sát các cơ sở gỗ gây ô nhiễm trên địa bàn phường Hiệp Ninh. Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm một số chỉ tiêu đặc trưng cho thành phần và tính chất nước thải, khí thải.

–      Các chỉ tiêu được phân tích, xét nghiệm nước thải bao gồm: pH, TSS, BOD5, COD.

–      Các chỉ tiêu phân tích, xét nghiệm không khí bao gồm: độ ồn, bụi, SO2, CO và NOx.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Hiểu biết trong vấn đề môi trường tại các cơ sở còn rất thấp. Các cơ sở hầu như chưa có hồ sơ về môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường tương ứng.

2) Tiếng ồn tại các cơ sơ đều vượt quy định đối với môi trường lao động và môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến người lao động và người dân khu vực xung quanh đặc biệt trong khoảng từ 8h – 15h.

3) Dầu nhớt thải được sử dụng khi bôi trơn lưỡi cưa và máy móc mang lại nguy cơ cao trong việc gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến người lao động.

5) 14/15 cơ sở còn hoạt động đều không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động nào cho người lao động.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG