Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Lập Báo Cáo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường

Công ty Sài Gòn Xanh chuyên thực hiện lập “Báo cáo công tác bảo vệ môi trường” cho các cơ sở, công ty, nhà máy, phòng khám đa khoa, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, …Với đội ngũ tư vấn là những kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ môi trường nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện tư vấn hồ sơ về môi trường sẽ đem đến sự hài lòng cho Quý khách hàng.

gdsgssd         

1. Đối tượng lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Các dự án phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

2. Các bước lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

– Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm;

– Đánh giá chất lượng môi trường;

– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm;

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố;

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

– Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

3. Hồ sơ thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm:

Giấy phép đăng ký kinh doanh;

Giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường hay Cam kết bảo vệ môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường;

Hợp đồng, chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có phát sinh chất thải nguy hại);

Hợp đồng, chứng từ thu gom chất thải y tế (nếu có phát sinh chất thải y tế);

Hợp đồng thu gom chất thải rắn;

Sơ đồ mặt bằng tổng thể;

Hóa đơn điện, nước, rác trong các tháng.

4. Thời hạn nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm sau.

5. Nơi nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi tới các cơ quan như sau:

– Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

– Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG