Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải Công ty CP Việt Nam

Trạm xử lý nước thải Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam

Nhà máy thức ăn gia súc – Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai

Công suất: Q = 200 m3/ngày

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam, Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc đặt tại Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai. Công ty đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 về quản lý chất lượng và ISO 14001:2004 về quản lý môi trường.

Trạm xử lý nước thải của Công ty có Công suất 200 m³/ngày với công nghệ như sau:

Nước thải sản xuất và sinh hoạt → bể gom → bể điều hòa → bể keo tụ, tạo bông → bể tuyển nổi → bể chứa → bể lọc sinh học cao tải → bể xử lý sinh học thiếu khí → bể xử lý sinh học hiếu khí → bể lắng 2 →  bể lọc cát → bể khử trùng → hồ sinh học → xả ra nguồn tiếp nhận

Bùn từ bể tuyển nổi và lắng 2 → bể nén bùn → sân phơi bùn → bùn khô chuyên chở đi xử lý theo quy định

Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, được Sở Tài Nguyên Môi Trường Đồng Nai xác nhận.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG