Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Brochure Sài Gòn Xanh

Brochure Công ty Sài Gòn Xanh / Brochure of Sai Gon Envigreen

Để tải file chất lượng cao hơn, vui lòng tải file đính kèm bên dưới / Please donwload attached files for high quality.

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG