Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Vận hành và Bảo trì

Công ty Sài Gòn Xanh cung cấp trọn gói các dịch vụ cho hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường:

Đào tạo, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ

  • Tổ chức lớp đào tạo cho cán bộ vận hành về các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.
  • Tổ chức lớp đào tạo cho cán bộ vận hành về an toàn lao động.
  • Tổ chức lớp đào tạo về chuyển giao công nghệ mới.

Vận hành, kiểm soát quá trình

  • Sài Gòn Xanh hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hệ thống nhằm luôn đảm bảo các yêu cầu xử lý.

Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng

  • Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý môi trường;
  • Sửa chữa, cung cấp vật tư, thiết bị thay thế.

Ảnh thực tế Cán bộ kỹ thuật Công ty Sài Gòn Xanh Vận hành – Bảo trì Trạm Xử lý nước thải Cảng Quốc Tế Cái Mép

Giám sát chất lượng, theo dõi qui trình và vận hành hệ thống từ xa

  • Cung cấp dịch vụ giám sát, vận hành hệ thống từ xa qua đường truyền internet nhằm tối ưu hóa qui trình và kiểm soát quá trình kịp thời.
  • Việc kiểm soát và vận hành hệ thống có thể thực hiện theo phương pháp hiện đại nhất hiện nay trên thế giới đang áp dụng là hệ thống PAC (Programmable Automation Controller) hoặc SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) nhằm điều khiển hệ thống một cách trực quan, chính xác và có thể thực hiện được từ xa.
Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG