Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Công bố năng lực Hoạt động Xây dựng

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN XANH


Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Theo Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Công ty TNHH Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn Xanh tiến hành lập hồ sơ đăng ký năng lực hoạt động xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị:    CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN XANH

2. Địa chỉ trụ sở chính: 83 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 62675811                                 Fax: (028) 62675812

Email:   support@saigongreen.vn                          Website: www.saigongreen.vn

3. Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: Nguyễn Như Sang                                Chức vụ:     Giám Đốc

4. ng lực hoạt động được công bố:

Căn cứ theo Quyết định số 111/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2019 và Quyết định số 1184/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/08/2019 của Sở Xây Dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn Xanh. Công nhận công ty có đầy đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gồm:

–       Lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III;

–       Lĩnh vực giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III;

–       Lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III;

–       Lĩnh vực thẩm kế công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Đính kèm Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02 hình)

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG