Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải Phòng Khám Công ty Lab Group International Vietnam

Cuối tháng 03/2014, Trạm xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày Phòng Khám Công ty Lab Group International Vietnam tại 146 đường An Bình, phường 7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh do Công ty Sài Gòn Xanh thi công lắp đặt đã hoàn thành và được đưa vào vận hành chính thức.

Công nghệ xử lý nước thải chính được áp dụng là quá trình xử lý sinh học hiếu khí kết hợp màng đặt ngập (MBR) và khử trùng. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn loại A theo QCVN 28:2009/BTNMT được Sở Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM lấy mẫu phân tích và xác nhận hoàn thành.

Việc đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải của Phòng Khám nhằm giảm thiểu các tác hại do nước thải phòng khám gây ra cho cộng đồng và thủy sinh, góp phần bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm cho khu vực xung quanh.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG