Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Vina Pride Seafoods

Công ty TNHH Vina Pride Seafoods là công ty chế biến Fillet cá tuyết của Hàn Quốc, chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng đi Mỹ và Châu Âu, nhà máy đặt ở KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, và VPĐD tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM.

Tính chất nước thải xả ra từ phân xưởng sản xuất như sau:

STT

Thông số

Đơn vị

Nồng độ vào

1. pH

5 – 6

2. COD

mg/l

2.500

3. BOD5

mg/l

2.000

4. Tổng chất rắn lơ lững (TSS)

mg/l

500

5. Amoni (tính theo nitơ)

mg/l

96

6. Tổng Nitơ

mg/l

120

7. Tổng coliforms

MPN/100ml

93 x 103

Qui trình công nghệ của trạm xử lý nước thải công suất 600 m³/ngày.đêm như sau:

Nước thải SX và nước thải SH → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể khuấy trộn, tạo bông → Bể lắng 1 → Bể sinh học Anoxic → Bể sinh học Aerotank → Bể lắng 2 → Bể khử trùng → Ra nguồn tiếp nhận.

Bùn keo tụ bể lắng 1 và bùn sinh học dư bể lắng 2 → Bể chứa bùn → máy ép bùn → bùn khô đóng bao, thải bỏ theo qui định.

Chất lượng nước sau xử lý đạt cột B, QCVN 11:2008/BTNMT, được Sở Tài Nguyên Môi Trường Long An và BQL KCN Long Hậu xác nhận.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG