Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Bể Biogas

Biogas xử lý nước thải / chất thải nhà máy tinh bột sắn


Các nhà máy tinh bột sắn trong quá trình sản xuất xả ra chất thải có hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cực cao. Biện pháp xử lý chất thải gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư và vận hành cao làm tăng giá thành sản phẩm. Việc tận dụng chất thải này tạo ra khí sinh học để phát điện hoặc chất đốt phục vụ cho công đoạn sấy tinh bột vừa giảm giá thành đầu tư và vận hành xử lý chất thải, hiệu quả xử lý tốt, vừa giảm chi phí điện, tăng lợi nhuận.

Hình ảnh thực tế tại Bể Biogas do Công ty Sài Gòn Xanh thi công tại Công ty Mì Hùng Duy

Nguyên lý hoạt động của bể Biogas


Có thể dùng các chất thải hữu cơ như bùn thải, nước thải, rác thải, phân từ bể tự hoại hay trang trại… làm đầu vào bể Biogas. Phản ứng sinh hóa trong điều kiện kỵ khí với sự tham gia của vi sinh vật biến đổi các hợp chất hữu cơ thành các khí CH4, CO2, H2, NH3, H2S và một số khí khác. Các điều kiện vận hành của bể Biogas cần quan tâm là pH, độ kiềm, tỉ lệ C/N, độ ẩm, nhiệt độ, khuấy trộn, kích thước chất thải, các độc chất. Ở điều kiện vận hành tối ưu, biogas sinh ra trong khoảng 0,2 ÷ 1,11 m3/kg chất thải khô, trong đó thành phần khí CH4chiếm khoảng 57 ÷ 69%.

Các lợi ích khi áp dụng Biogas


–   Tạo ra nguồn năng lượng sạch, giảm hiệu ứng nhà kính;

–   Tiết kiệm được chi phí điện năng vận hành máy móc và nhiên liệu đốt cho quá trình sấy;

–   Giảm hàm lượng ô nhiễm của chất thải và nước thải.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG