Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Tổ chức, Nhân sự

Tổ chức – Nhân sự Công ty Sài Gòn Xanh

Công ty TNHH Môi Trường & Xây Dựng Sài Gòn Xanh – SAIGON ENVIGREEN có 18 thành viên cơ hữu thuộc 6 phòng ban gồm: Phòng kỹ thuật môi trường, Phòng xây dựng, Phòng Kế toán – Nhân sự, Phòng kinh doanh, Phòng thí nghiệm môi trường và Phòng Tư vấn môi trường. Trong đó bao gồm 02 thành viên có trình độ Tiến sỹ, 12 thành viên có trình độ Thạc sỹ và đại học, cùng với đội ngũ  50 nhân viên và công nhân thi công nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án. Đặc biệt đến với công ty chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình, chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết các vấn đề về môi trường và lựa chọn giải pháp tối ưu nhất.

SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TY BAO GỒM:

Giám ĐốcQuản lý toàn bộ công ty và quản lý trực tiếp Phòng Kế toán – Nhân sự, quyết định mọi hoạt động của công ty.

Phó Giám ĐốcThay mặt giám đốc điều hành công ty, phát triển và quản lý các dự án, kinh doanh.

Phòng Kỹ Thuật Môi trường:

  • Giám sát, thi công các công trình, hướng dẫn vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ.
  • Thiết kế công nghệ: chịu trách nhiệm thiết kế các công trình xử lý môi trường.

Phòng Thí nghiệm Môi trường:

  • Thực hiện phân tích các chỉ tiêu môi trường: đất, nước, không khí.
  • Thực hiện ISO/IEC 17025:2005, số hiệu VILAS 787 cho Phòng Thí nghiệm.

Phòng Xây dựng:

  • Thiết kế và thi công các công trình xây dựng.

Phòng Kinh Doanh:

  • Kinh doanh các máy móc thiết bị chuyên ngành môi trường như màng MBR, máy COD online, vật liệu tiếp xúc, máy ép bùn, hóa chất, vi sinh vật xử lý nước và nước thải….

Phòng Kế toán – Nhân sự:

  • Quản lý tài chánh, kế toán và tuyển dụng nhân sự, quản lý nhân sự.

Phòng Tư vấn môi trường:

  • Thiết kế, tư vấn giám sát các công trình xử lý nước, nước thải, rác thải, khí thải và tiếng ồn.
  • Lập báo cáo Đánh gá tác động môi trường, Cam kết môi trường hoặc kế hoạch môi trường, đề án môi trường, các giấy phép như xả thải, khai thác nước ngầm, sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.
  • Báo cáo đầu tư các dự án xử lý nước, nước thải, rác thải, khí thải và tiếng ồn.
 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG