Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Hồ sơ năng lực

Hồ Sơ Năng Lực Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Sài Gòn Xanh xin vui lòng tải các file đính kèm bên dưới.

Saigon Green Environtment & Constructions Co., Ltd-T9.2019

HOSONANGLUC-2019-SGX

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG