Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
ISO/IEC 17025:2005 – VILAS 787
Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường Sài Gòn Xanh đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005 – số hiệu VILAS 787
Chứng nhận ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường

Văn Phòng Chứng Nhận Chất Lượng Việt Nam  (BoA) đã chứng nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường Sài Gòn Xanh với số hiệu VILAS 787.

Đường link về Quyết định công nhận  ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường Sài Gòn Xanh với số hiệu VILAS 787 của Văn Phòng Chứng Nhận Chất Lượng Việt Nam tại đây.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG