Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải Công ty Interflour Việt Nam

Cuối tháng 10/2013, Trạm xử lý nước thải công suất 75 m3/ngày Công ty Interflour Việt Nam do Công ty Sài Gòn Xanh thi công lắp đặt đã được đưa vào vận hành chính thức.


 

Trạm xử lý nước thải được áp dụng công nghệ màng vi lọc MBR để xử lý. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn loại A theo QCVN 14 : 2009/BTNMT và được Sở Tài Nguyên Môi Trường Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra xác nhận.

Việc đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải của Công ty Interflour Việt Nam nhằm giảm thiểu các tác hại do nước thải gây ra cho cộng đồng và thủy sinh, góp phần bảo vệ môi trường nước sông Thị Vải.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG