Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Trạm xử lý nước thải Công ty Kosvida

Trạm xử lý nước thải Công ty Liên Doanh Nông Dược Kosvida

Công suất: Q = 600 m3/ngày

Công ty Liên Doanh Nông Dược Kosvida (nay đổi tên thành Công ty TNHH OCI Việt Nam) tại đường DT743, Phường Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương. Công ty đã được tổ chức QAC cấp chứng nhận ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004.

Trạm xử lý nước thải của Công ty có Công suất 600 m³/ngày với công nghệ như sau:

Nước thải sản xuất và sinh hoạt → bể gom → bể điều hòa → bể keo tụ, tạo bông → bể lắng 1 → bể xử lý sinh học thiếu khí → bể xử lý sinh học hiếu khí → bể lắng 2 → bể oxy hóa bậc cao → bể lọc than hoạt tính → bể khử trùng

Bùn từ bể lắng 1 và lắng 2 → bể nén bùn → thiết bị ép bùn → bùn khô chuyên chở đi xử lý theo quy định

Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, được Sở Tài Nguyên Môi Trường Bình Dương xác nhận.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG