Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Consulting Services

Environmental Consulting Services

  • Environmental Impact Assessment (EIA) reports;
  • Investment reports;
  • Operation and maintenance treatment system environment;
  • Design, evaluation design, supervision of waste treatment works;
  • Environment monitoring reports.

Saigon Green E&C is a company with many years of experience in implementation of environmental consulting services:

1.Design, construction supervision of specialized water, wastewater, solid waste treatment plants, air pollution control systems;

2.Establishment EIA reports, Environmental Protection reports, Environmental commitment reports, Hazardous waste License , Wastewater Discharge License, etc.

3.Investment projects on of water, waste, wastewater, air pollution control plants.

Đánh giá