Phòng thí nghiệm môi trường
Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005, số hiệu VILAS 787, chuyên phân tích mẫu nước, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn và phân tích mẫu không khí xung quanh
Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh có trang thiết bị đầy đủ và hiện đại, đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005, cán bộ phân tích là các kỹ sư hóa học, sinh học và môi trường có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích cho khách hàng trong các lĩnh vực sau:

 

 

 

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG