Máy khuấy trộn chìm (Submersible mixer)
Máy khuấy trộn chìm ứng dụng khuấy trộn trong các bể thiếu khí (Anoxic), Mương Oxy hóa (OD), bể sinh học kỵ khí hoặc hiếu khí khuấy trộn hoàn toàn, bể biogas hay bể điều hòa trong các nhà máy xử lý nước thải.
Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG