ISO/IEC 17025:2005 – VILAS 787
Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường Sài Gòn Xanh đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005 – số hiệu VILAS 787
Chứng nhận ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường

Văn Phòng Chứng Nhận Chất Lượng Việt Nam  (BoA) đã chứng nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường Sài Gòn Xanh với số hiệu VILAS 787.

Đường link về Quyết định công nhận  ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng Thí nghiệm Nghiên Cứu Môi trường Sài Gòn Xanh với số hiệu VILAS 787 của Văn Phòng Chứng Nhận Chất Lượng Việt Nam tại đây.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG