Công bố năng lực Hoạt động Xây dựng

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN XANH


Căn cứ Theo thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về việc đăng ký năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. Công ty TNHH Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn Xanh tiến hành lập hồ sơ đăng ký năng lực hoạt động xây dựng với các nội dung sau:

 

1. Tên đơn vị:    CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN XANH

2. Địa chỉ trụ sở chính:  83 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 62675811                                    Fax: (08) 62675812

Email:   support@saigongreen.vn                          Website: www.saigongreen.vn

3. Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: Nguyễn Như Sang                                Chức vụ:     Giám Đốc

4. ng lực hoạt động được công bố:

Căn cứ theo công văn số 11853/SXD-PC ngày 30 tháng 9 năm 2015 và công văn số 12761/SXD-PC ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng về năng lực hoạt động của Công ty TNHH Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn Xanh. Công nhận công ty có đầy đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gồm:

–         Lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, IV;

–         Lĩnh vực giám sát chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, IV;

–         Lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, IV.

Link Công bố năng lực Hoạt động xây dựng của Công ty Sài Gòn Xanh trên website của Sở Xây Dựng TP HCM ở đây.

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG