Xử lý nước thải Cty Thuốc lá Sài Gòn

Trạm xử lý nước thải Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Trạm xử lý nước thải Công ty Thuốc lá Sài Gòn với công suất 670 m3/ngày, được xây dựng và lắp đặt thiết bị hiện đại theo công nghệ xử lý hóa lý và vi sinh MBBR. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT và được chứng nhận bởi HEPZA và giám sát định kỳ bởi Ban Quản Lý KCN Vĩnh Lộc.

Công nghệ chi tiết của Trạm xử lý nước thải như sau:

Nước thải sản xuất và sinh hoạt  → Song chắn rác → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể trộn – phản ứng → Bể lắng hóa lý → Bể sinh học hiếu khí MBBR → Bể lắng 2 → Bể lọc áp lực → Bể khử trùng → Xả ra nguồn loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT

Bùn từ bể lắng hóa lý và lắng 2 → Bể nén bùn → Thiết bị ép bùn → Bùn khô được thu gom và xử lý.

Hình thực tế Trạm XLNT Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại KCN Vĩnh Lộc

Việc đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải nhằm góp phần bảo vệ môi trường cho khu vực, đảm bảo hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường nhằm chiến lược phát triển bền vững của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG