ĐTM TT Y Tế Dự Phòng Q. Tân Phú

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN TÂN PHÚ”

Trung Tâm Y tế Dự Phòng quận Tân Phú sẽ được xây mới trong thời gian tới

Tên dự án: Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú

Quy mô dự án: 1.400,5 m2

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Tân Phú, TP HCM.

Địa chỉ: 70A, Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP HCM.

Thời gian thực hiện: từ tháng 04/2014 đến hết tháng 06/2014.

Kết quả đạt được:

–         1 quyển Báo cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường của dự án “Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú” đã được phê duyệt của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh.

–    1 quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường của dự án “Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú” do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh cấp.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG