Vietnamese-VNEnglish (UK)
Menu

 Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 

  • Phòng thí nghiệm môi trường Phòng thí nghiệm môi trường

    Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005, số hiệu VILAS 787, chuyên phân tích mẫu nước, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn và phân tích mẫu không khí xung quanh

    Đọc tiếp

Thiết kế - Thẩm kế - Giám sát thi công

Thiết kế - Thẩm kế - Giám sát thi công các công trình xử lý nước, nước thải, rác thải, khí thải

- Khảo sát, thiết kế, thẩm kế và thi công các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải;

- Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước mặt, nước ngầm đảm bảo chất lượng nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp;

- Giám sát, kiểm định hệ thống công nghệ thiết bị xử lý khí, lỏng, rắn;

- Theo dõi, giám sát thi công, thiết kế, dự toán khối lượng các công trình xây dựng môi trường;

- Đào tạo chuyên viên thiết kế, đánh giá các công trình xử lý, vận hành các công trình xử lý (nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn).

PID

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu báo giá

Họ tên(*)
Invalid Input

Công ty
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Số điện thoại(*)
Invalid Input

Yêu cầu(*)
Invalid Input

Chia sẻ : icon-1  icon-3  icon-4 

Đối tác - khách hàng

TOP