Vietnamese-VNEnglish (UK)
Menu

 Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 

  • Phòng thí nghiệm môi trường Phòng thí nghiệm môi trường

    Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005, số hiệu VILAS 787, chuyên phân tích mẫu nước, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn và phân tích mẫu không khí xung quanh

    Đọc tiếp
Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm (3)

Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ Môi trường huyện Dương Minh Châu giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến 2025

 

Vừa qua, Công ty Sài Gòn Xanh đã hoàn tất Báo cáo Xây dựng Kế Hoạch Bảo vệ Môi trường giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến 2025 cho huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Việc xây dựng kế hoạch nhằm giúp huyện khảo sát hiện trạng môi trường, xác định các vấn đề cấ bách và biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Việc xây dựng chiến lược lâu dài nhằm quy hoạch cụ thể các khu vực chôn lấp chất thải rắn, khu vực xử lý nước thải, khu vực công viên cây xanh, kế hoạch bảo vệ nguồn nước, quy hoạch các khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Ngoài ra, các dự báo diễn biến môi trường và kế hoạch ứng phó với các sự cố môi trường xảy ra cũng được đề cập.

Kế hoạch BVMT nhằm góp phần vào sự nhiệp bảo vệ môi trường, đáp ứng việc thực thi Luật BVMT hướng đến phát triển bền vững.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu báo giá

Họ tên(*)
Invalid Input

Công ty
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Số điện thoại(*)
Invalid Input

Yêu cầu(*)
Invalid Input

Chia sẻ : icon-1  icon-3  icon-4 

Đối tác - khách hàng

TOP